Външна реклама и преместваеми обекти

Проектирането, изграждането и поставянето на всякакви видове реклами и преместваеми обекти се извършва съгласно наредбата за съответната община.

Ние можем да Ви предоставим проекти по всички необходими части.

Съгласно наредбата всеки проект за реклама трябва да съдържа следните проектни части:
Архитектура и дизайн – цели да докаже, че предвижданата реклама отговаря на нормите определени в наредбата. Съдържа ситуационна схема показваща къде се намира сградата/имотът с рекламата спрямо околното застрояване, фасадно и планово решение, показващо местоположението и параметрите на рекламния елемент спрямо фасадата и плана на сградата, детайли и обяснителна записка. Дизайнерската част показва графичното и цветово оформление и съдържа цветни изгледи или колажи на рекламните елементи.

Конструктивна – показва конструктивните решения на закрепването на рекламата към сградата, както и на самата конструкция на рекламата. Съдържа чертежи, статически изчисления и обяснителна записка. Понякога е необходимо само конструктивно становище.
План за безопасност и здраве (ПБЗ) – дава препоръки за безопасното изпълнение на строително-монтажните работи. Съдържа чертежи и обяснителна записка.

Електрическа – Изработва се само за реклами с предвидено осветление. Съдържа проект за ел. инсталации с указан начин на захранване и избор на осветителни тела, състоящ се от чертежи, изчисления и обяснителна записка.