Преустройство и смяна на предназначение

Всяко помещение в отделните обекти има определено предназначение при проектирането и строителството му, например ателие, апартамент, магазин, заведение, офис. Преустройство и смяна на предназначението се извършва в случаите, когато собственикът има желание да използва дадено помещение или обект за цел, различна от неговото предназначение по нотариален акт. Най-често това се налага при наемане на пространство за Вашия бизнес.