Мотивирано предложение

Мотивираното предложение представлява чертеж върху актуална скица на имота, показващо проектантските намерения с указани строителни граници, отстояния от съществуващи сгради в имота и съседните имоти и всички характеристики на новата сграда, като височини, обеми и др.