Цени

Архитектурно заснемане:

  • само планове – 1 до 2 лв/кв.м., но не по малко от 100 лв за обект;
  • планове, фасади, разрези – от 2 до 4 лв/кв.м., в зависимост от сложността и достъпността на обекта, броят на етажите и наличните форми и чупки;

Проект за узаконяване на реклами и други преместваеми обекти:
Цената зависи от обема на рекламата/обекта, сложността на конструкцията и кои проектни части са включени, като най-често срещания диапазон на цени за всички проектни части е от 600 лв до 1300 лв.

Архитектурна консултация – 50 лв/ч.

Архитектурна консултация с посещение на място – 80 лв/ч. (важи за територията на гр. София).

Мотивирано предложение за издаване на виза – 100лв.

*За проектиране на жилищни и обществени сгради, както и за преустройство и смяна на предназначение, може да се даде ценови диапазон само след конкретно запитване.

*Всички цени са без ДДС и са ориентировъчни и е необходимо да се направят индивидуални изчисления за всеки обект.