Архитектура

При изготвяне на Вашия проект, водещи при нас са Вашите очаквания и изисквания, характерните особености на имота и местността и предназначението на обекта.
Освен с проектиране от нулата на Вашия нов дом или офис, ние можем да помогнем и с:

  • Архитектурно заснемане на съществуващи обекти;
  • Преустройство и смяна на предназначение;
  • Възстановяване на строителни книжа;
  • Изготвяне на проекти за узаконяване на външни реклами и преместваеми обекти;
  • Мотивирано предложение за издаване на виза;

Работим с екип от специалисти по всички необходими части – Конструкции, ПБЗ, ВиК, ОВК, Електро, Енергийна ефективност и Пожарна безопасност.
Целта ни е да предложим цялостна услуга, с което да Ви улесним максимално във всички процеси около изграждането на Вашия дом или офис.