Архитектурно заснемане

Архитектурното заснемане е необходимо при изготвяне на конструктивен проект за преустройство или реконструкция на стара сграда, добавяне на пристройка или надстройка. Важна част е при изготвяне на проект за промяна на предназначението или за възстановяване на строителните книжа, когато липсва техническа документация, но са спазени всички изисквания за строителството към времето на построяване и са заплатени всички глоби.
Архитектурно заснемане се използва, когато по закон е нужно точно определяне на размери, граници и квадратури на даден имот и може да се приложи към договор за покупко-продажба,отдаване под наем, делба и др.

Може да се използва за екзекутиви, издаване на ”Удостоверение за търпимост”, енергийно обследване на сгради без техническа документация и др.

Целта на заснемането е да се покаже съществуващото положение и проектантските намерения за промяна. В някои случаи е и необходима част при изготвянето на конструктивно становище.

Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция. Събраните данни се изчертават на ArchiCAD или AutoCAD и се предоставят за проект на останалите специалности, когато има нужда от такива. Клиентът получава 3 копия на проектите на хартиен носител.