10
дек.

Добре дошли в “Детски свят”


“ако се изправиш и разпериш ръце,

сянката на дървото ще ти покаже къде си,

чуй листата му, те говорят със слънцето,

когато тръгнеш, носи шапката си от вестник накриво,

карай колело без гуми, разхождай рибите си в буркани,

пей за забравеното и онова преди него

и не спирай да гледаш светулките, 

нощем те стават звезди”

Теа Монева

Днес казваме “Здравейте” на всички пораснали деца!

Предизвикваме ви да разгледате следващия проект през погледа на детето в себе си, когато дърветата бяха по-високи, небето по-синьо, облаците имаха причудлива форма и е напълно нормално да разхождаш рибите си в буркан.Общо представяне

Представянето на проекта ще започнем с няколко общи думи за пространството и идеята за развитие.

Както вече сами се досещате, проектът обхваща дворната площ на столична детска градина. 

Предложението ни включва цялостна концепция за трансформиране на пространството, чрез обособяване на отделни кътове за всяка група, билкова градина и форум. 

Всеки елемент е внимателно подбран за нуждите на децата в различните възрастови групи. Специфичното е, че имаме и група със специални образователни потребности, за която ще разкажем в отделна публикация. 

Крайната цел е чрез игра и попадайки в различни ситуации, които им позволяват да учат от заобикалящата ги среда, децата да изградят своя представа за света. 

Групи

Играта е важна част от детското ежедневие. Чрез нея те развиват знания и умения, физически, умствени, емоционални и комуникационни способности. 
Всички съоръжения и настилки са подбрани така, че да осигурят възможността за висококачествена и креативна игра. Съобразени са със съответната възрастова група.
Всяка площадка дава достъп до съоръжения с много функции, които обхващат дейности като: люлеене, пързаляне, пазене на равновесие, клатушкане, катерене, игра на роли, учене, места за усамотение и събиране с останалите деца. Осигурена е безопасна и контролирана среда за игра. 

Достъпът до различна растителност, геопластики и материали дава възможност на децата да учат за заобикалящия ги свят, а дизайнът ги насърчава да използват въображението си. 

Група за деца със специални образователни потребности

Важна част е площадката за групата на деца със специални образователни потребности, наречена “Пъстроцветна дъга”.
    Основен принцип при проектирането на площадката бе да се отговори в максимална степен по един забавен и вдъхновяващ начин  не само на нуждите, но и на различните умения и способности на деца със специални образователни потребности. Откроихме две основни групи занимания: такива, свързани с активно двигателно развитие и такива, свързани с когнитивното и сетивното развитие на децата. 

     Композицията от двата изкуствено затревени хълма подканва децата да тичат, да се катерят, да скачат, да балансират, да се пързалят и лазят в една безопасна и успокояваща за тях природна среда. Различните елементи предполагат както индивидуална игра, така и възможност за социализация и игра по двойки или в по-големи групи. Тунелът в хълма представлява и своеобразно скривалище за децата, място за уединение и почивка за сетивата в случай на пренатоварване.

    Заформен е и кът за когнитивни и сетивни занимания, който се състои от образователни и музикални пана, сензорна пътека, кът за рисуване. Работата със сетива предлага възможност на децата да се изразят по един различен начин, както и да търсят и откриват свои нови таланти и интереси. 

Наша основна цел е именно чрез дизайн да ги подпомогнем в това им търсене и себеизразяване.

Форумно пространство

Между групите е обособено форумно пространство подходящо за общи игри, родителски срещи, открити уроци и представления, запазено като кътче от оригиналната визия на имота.

Билкова градина 

Една от любимите ни зони е билковата градина.

Тя е разделена на 6 индивидуални кашпи, колкото е броя на групите.
Всяка група ще има възможност да засажда и да се грижи за различни растителни видове от света на билките. Децата ще се запознават с тяхната история и роля в човешкия бит. 

Осигурявайки възможността на децата да се докоснат до природата по този начин, те изграждат в себе си положително отношение и грижа към заобикалящата ги среда.

Екип

Освен екипът на Mess – арх. Христо Тритаков и арх. Милица Андреева, неразделна част от проекта бяха и арх. Деница Динчева-Мерджанова, л.арх. Марина Матева и детско-юношески психолог Надежда Иванова.  
Благодарим им много за подкрепата и пожелаваме още много вдъхновяващи проекти и време за игри!